Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation / GDPR) ja 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöpalvelu Talovarma Oy (Y-tunnus:1507632-3)

Ahventie 4 A 10, 02170 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pertti Burgman

pertti.burgman@talovarma.fi

Rekisterin nimi

Kiinteistöpalvelu Talovarma Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Kiinteistöpalvelu Talovarma Oy:n asiakassuhde ja palvelujen käyttäminen.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Kiinteistöpalvelu Talovarma Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen. 

Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset ja sopimusvelvoitteemme. 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 Tietoja voidaan käyttää viestintään, toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman

 kohdennetun sisällön tuottamiseen palveluissamme.

 Yhteystyökumppaneiden kanssa on voimassa olevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Perustietojärjestelmänä käytämme Domus-isännöintijärjestelmää. 

Henkilötietorekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä ja palveluita käytettäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä

 ja päivittää myös väestörekisteristä.

Tietojen luovutus

Kiinteistöpalvelu Talovarma Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastella häntä koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja. 

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatuilla palveluilla.

Päivitetty 25.5.2018